Thai Websites Packages


Basic

฿ 8,995

 • เว็บไซต์ระดับเริ่มต้นที่ใช้บนมือถือได้ *
 • ได้มาตรฐาน PDPA **
 • แก้ไขการออกแบบได้ 1 ครั้ง
 • ปรับเนื้อหาให้เหมาะสม (ลูกค้าเป็นฝ่ายสร้างเนื้อหา)
 • โฮสติ้ง 12 เดือน - บนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย
 • ชื่อที่อยู่อีเมลของแบรนด์ 1 ชื่อ
 • แบบฟอร์มการติดต่อ
 • พร้อมทำ SEO, รวมถึงการกำหนดค่าปลั๊กอิน SEO
 • แชทสด หรือ 1 โซเชียลมีเดีย
 • ปรับให้เหมาะสมสำหรับประสบการณ์ผู้ใช้

 • ตัวเลือกเพิ่มเติม
 • - - อีเมลของแบรนด์พิเศษ 250 ฿ ต่อเดือน
 • ออกแบบโลโก้ 1,500 ฿ รวมแก้ไข 1 ครั้ง
 • เพิ่มภาษา 1,500 ฿ ต่อภาษา
 • ซื้อชื่อโดเมน 1,200 ฿
 • เนื้อหาไม่เกิน 750 คำ = 1,000 ฿
 • จัดส่งใน 5-7 วัน


ซื้อเลย

3 Page

฿ 12,990

 • เว็บไซต์ระดับกลางที่ใช้บนมือถือได้ *
 • ได้มาตรฐาน PDPA **
 • แก้ไขการออกแบบได้ 1 ครั้ง
 • ปรับเนื้อหาให้เหมาะสม 3 หน้า (ลูกค้าเป็นฝ่ายสร้างเนื้อหา)
 • โฮสติ้ง 12 เดือน - บนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย
 • ชื่อที่อยู่อีเมลของแบรนด์ 2 ชื่อ
 • แบบฟอร์มการติดต่อ
 • พร้อมทำ SEO, รวมถึงการกำหนดค่าปลั๊กอิน SEO
 • ฟังก์ชั่นแชทสดและการรวมโซเชียลมีเดีย
 • ปรับให้เหมาะสมสำหรับประสบการณ์ผู้ใช้

 • ตัวเลือกเพิ่มเติม
 • - - อีเมลของแบรนด์พิเศษ 250 ฿ ต่อเดือน
 • ออกแบบโลโก้ 2,500 ฿ รวมแก้ไข 2 ครั้ง
 • เพิ่มภาษา 2,500 ฿ ต่อภาษา
 • ซื้อชื่อโดเมน 1,200 ฿
 • เนื้อหาไม่เกิน 750 คำ = 1,000 ฿
 • จัดส่งใน 7-10 วัน


ซื้อเลย

5 Page

฿ 18,950

 • เว็บไซต์ระดับกลางที่ใช้บนมือถือได้ *
 • ได้มาตรฐาน PDPA**
 • แก้ไขการออกแบบได้ 2 ครั้ง
 • ปรับเนื้อหาให้เหมาะสม 5 หน้า (ลูกค้าเป็นฝ่ายสร้างเนื้อหา)
 • โฮสติ้ง 12 เดือน - บนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย
 • ชื่อที่อยู่อีเมลของแบรนด์ 3 ชื่อ
 • แบบฟอร์มการติดต่อ
 • สร้างบล็อกกับ 1 บทความเริ่มต้น
 • พร้อมทำ SEO, รวมถึงการกำหนดค่าปลั๊กอิน SEO
 • ฟังก์ชั่นแชทสดและการรวมโซเชียลมีเดีย***
 • Google Analytics
 • Google Search Console
 • ปรับให้เหมาะสมสำหรับประสบการณ์ผู้ใช้

 • ตัวเลือกเพิ่มเติม
 • - - อีเมลของแบรนด์พิเศษ 250 ฿ ต่อเดือน
 • ออกแบบโลโก้ 2,500 ฿ รวมแก้ไข 2 ครั้ง
 • เพิ่มภาษา 2,990 ฿ ต่อภาษา
 • ซื้อชื่อโดเมน 1,200 ฿
 • เนื้อหาไม่เกิน 1500 คำ = 1,950 ฿
 • จัดส่งใน 10-15 วัน


ซื้อเลย

E-Commerce

฿ 34,895

 • เว็บไซต์ระดับอีคอมเมิร์ซที่เหมาะกับมือถือ*
 • ได้มาตรฐาน PDPA**
 • ปรับเนื้อหาให้เหมาะสม 8 หน้า (ลูกค้าเป็นฝ่ายสร้างเนื้อหา)
 • อัปโหลดสินค้าสูงสุด 100 รายการ
 • แก้ไขการออกแบบสำหรับโฮมเพจ 2 ครั้ง
 • แก้ไขการออกแบบสำหรับหน้าผลิตภัณฑ์ 2 ครั้ง
 • โฮสติ้ง 12 เดือน - บนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย
 • ชื่อที่อยู่อีเมลของแบรนด์ 3 ชื่อ
 • แบบฟอร์มการติดต่อ
 • สร้างบล็อกกับ 2 บทความ
 • พร้อมทำ SEO, รวมถึงการกำหนดค่าปลั๊กอิน SEO
 • แชทสด หรือ 1 โซเชียลมีเดีย***
 • Google Analytics
 • Google Search Console
 • ปรับให้เหมาะสมสำหรับประสบการณ์ผู้ใช้

 • ตัวเลือกเพิ่มเติม
 • อัพโหลดสินค้า 3,000 ฿ ต่อ 50 สินค้า
 • - - อีเมลของแบรนด์พิเศษ 250 ฿ ต่อเดือน
 • ออกแบบโลโก้ 2,500 ฿ รวมแก้ไข 2 ครั้ง
 • เพิ่มภาษา 5,500 ฿ ต่อภาษา
 • ซื้อชื่อโดเมน 1,200 ฿
 • หน้าเพิ่มเติม 1,500 ฿ ต่อหน้า
 • เนื้อหาไม่เกิน 1500 คำ = 1,950 ฿
 • จัดส่งใน 21-28 วัน


ซื้อเลย

Real Estate Website

฿ 69,500

 • เว็บไซต์ระบบทรัพย์สินที่เป็นมิตรกับมือถือ*
 • ได้มาตรฐาน PDPA**
 • อัพโหลดรายการทรัพย์สิน 300 รายการ
 • แก้ไขการออกแบบสำหรับโฮมเพจ 2 ครั้ง
 • แก้ไขการออกแบบหน้ารายการทรัพย์สิน 2 ครั้ง
 • โฮสติ้ง 12 เดือน - บนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย
 • ชื่อที่อยู่อีเมลของแบรนด์ 4 ชื่อ
 • แบบฟอร์มการติดต่อ
 • สร้างบล็อกกับ 3 บทความ
 • พร้อมทำ SEO, รวมถึงการกำหนดค่าปลั๊กอิน SEO
 • ฟังก์ชั่นแชทสดและการรวมโซเชียลมีเดีย***
 • Google Analytics
 • Google Search Console
 • ปรับให้เหมาะสมสำหรับประสบการณ์ผู้ใช้
 • ปรับเนื้อหาให้เหมาะสม (ลูกค้าเป็นฝ่ายสร้างเนื้อหา)

 • ตัวเลือกเพิ่มเติม
 • อัปโหลดทรัพย์สิน 4,995 ฿ ต่อ 200 ทรัพย์สิน
 • - - อีเมลของแบรนด์พิเศษ 250 ฿ ต่อเดือน
 • ออกแบบโลโก้ 2,500 ฿ รวมแก้ไข 2 ครั้ง
 • เพิ่มภาษา 5,995 ฿ ต่อภาษา
 • ซื้อชื่อโดเมน 1,200 ฿
 • หน้าเพิ่มเติม 1,500 ฿ ต่อหน้า
 • เนื้อหาไม่เกิน 1500 คำ = 1,950 ฿
 • จัดส่งใน 21-28 วัน


ซื้อเลย
หมายเหตุ
*เว็บไซต์ 1 และ 3 หน้า - มัดจำ 50% ,จ่าย 40% หลังจากตรวจสอบการออกแบบ - 10% เมื่อเปิดใช้เว็ปไซต์จริง
** เว็บไซต์ 5 หน้า, อสังหาริมทรัพย์และอีคอมเมิร์ซ - มัดจำ 40% - 30% สำหรับการตรวจสอบการออกแบบครั้งแรก, 20% สำหรับการตรวจสอบการออกแบบครั้งที่ 2, 10% เมื่อเปิดใช้เว็ปไซต์จริง
*** ลิงก์บัญชีโซเชียลมีเดียสูงสุด 3 ลิงก์
การจัดส่งงาน

หากลูกค้าไม่สามารถจัดหาเนื้อหาภายในกรอบเวลาที่ตกลงกันไว้ เราจะจัดหาเนื้อหาโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


Our website design packages meet most customers requirements, however our flexible service can create bespoke websites to your specification, for any size of business.

Contact us today to discuss your ideas